Σάββατο, 16 Αυγούστου 2008

Ο ΛΟΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ο Δήμος Λούρου είναι, σύμφωνα με τον Ν.2539/97, από την 1/1/1999 ένας από τους οκτώ νέους Δήμους του Νομού Πρεβέζης, βρίσκεται όπως φαίνεται και στο χάρτη που παραθέτουμε, στο Νομό Πρεβέζης και υπάγεται στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Γεωμορφολογικά, η περιοχή του Δήμου δεν είναι ομοιογενής καθώς το 50% περίπου της έκτασής του είναι ορεινό ενώ το υπόλοιπο είναι πεδινό και συνορεύει, με την περιβαλλοντικά προστατευόμενη περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου. Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του Δήμου κατοικεί στα τρία δημοτικά διαμερίσματα που βρίσκονται στο πεδινό του τμήμα, ενώ στο ορεινό τμήμα του Δήμου ο πληθυσμός όπως θα δούμε και στη συνέχεια φθίνει επικίνδυνα.
Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός αποτελεί μόλις το 36% του συνολικού πληθυσμού.

Παραδοσιακά ο τομέας που κατείχε την πρωτοκαθεδρία στην απασχόληση των κατοίκων ήταν και παραμένει ο πρωτογενής τομέας.

Προβλήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη της γεωργίας θεωρούνται το μικρό ποσοστό της αρδεύσιμης γης, ο πολύ μικρός κλήρος που αναλογεί σε κάθε αγρότη, απόρροια και των ορεινών όγκων του Δήμου, αλλά και η έλλειψη σύγχρονης τεχνολογίας και σχετικής ενημέρωσης

Αξίζει κανείς να σταθεί στους υδρόμυλους της περιοχής. Στην περιοχή υπήρχαν αρκετοί, σήμερα έχουμε το νερόμυλο της Μονής Αβάσσου και το μύλο του Κούτσαρη, κοντά στις πηγές της Γκούρας. Κανείς από τους δύο δεν λειτουργεί, σε αντίθεση με τη νεροτριβή της Γκούρας η οποία λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Η βιομηχανική ανάπτυξη του Δήμου είναι μάλλον ανύπαρκτη, και περιορίζεται σε κάποιες μικρές βιοτεχνικές μονάδες. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής θα πρέπει πιθανότατα να αναζητηθεί στον κλάδο της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, καθώς υπάρχει η πρώτη ύλη και το ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό που λείπει είναι οι αναγκαίες υποδομές και η μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας, ώστε να γίνει σωστά η αρχή.

Οι γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της γεωργίας. Τα βασικότερα γεωργικά προϊόντα της περιοχής είναι το καλαμπόκι, οι ελιές, το βαμβάκι και τα εσπεριδοειδή. Επίσης στην περιοχή του Δήμου υπάρχουν αρκετά αμπέλια με ποικιλίες ιδανικές για την παραγωγή κρασιού και τσίπουρου. Στο χώρο της κτηνοτροφίας υπάρχουν κυρίως αιγο-πρόβατα, βοοειδή και χοιροτροφικές μονάδες, ενώ στα ορεινά υπάρχουν και μελίσσια.
ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΥΡΟΥ
* ΛΟΥΡΟΣ
* ΒΡΥΣΟΥΛΑ
* ΑΝΩ ΡΑΧΗ
* ΣΦΗΝΩΤΟ
* ΣΤΕΦΑΝΗ
* ΩΡΩΠΟΣ
* ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟ
* ΣΚΙΑΔΑΣ
* ΤΡΙΚΑΣΤΡΟ
* ΡΕΥΜΑΤΙΑ